onsdag 27 maj 2009

Dogo Argentinos

Photobucket

Hundar i akryl.